AUTODOC Shop AUTODOC Partners AUTODOC Club Naujiena AUTODOC Ads
Mėgstamiausi

AUTODOC ADS bendrosios taisyklės ir sąlygos

Bendrosios nuostatos, Autodoc paslaugos

 • AUTODOC AG, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365, Berlynas ("Autodoc") vykdo veiklą ir suteikia jums platformą AUTODOC ADS ("platforma") pagal šias naudojimo sąlygas ("Naudojimo sąlygos"), naudojant domeną undefined . Platforma naudotis gali privatūs ir juridiniais asmenys ("vartotojai").

  Registruodamiesi ar naudodami platformą, jūs patvirtinate sutikimą su Naudojimo sąlygų taikymu. Jeigu nenorite, kad jums būtų taikomos šios Naudojimo sąlygos, negalite naudotis platforma.

 • Platforma palaiko pasiūlymų ir užklausų publikavimą ("skelbimai") ir sąveiką tarp rodomų prekių ir paslaugų teikėjo bei potencialaus pirkėjo. Pats Autodoc nėra publikuojamų skelbimų teikėjas ar kūrėjas.

 • Platformoje gali būti reklamuojamos prekės ir paslaugos.

 • Vartotojas, kaip reklamuotojas, gali kurti ir publikuoti skelbimus, sudarytus iš teksto ir atvaizdų, taip pat peržiūrėti kitų vartotojų skelbimus kaip potencialus pirkėjas.

 • Tiek, kiek tokia galimybė yra prieinamas, platformoje taip pat leidžiama vartotojams bendrauti tiesioginiais pranešimais.

Registracija, vartotojo paskyra

 • Visų platformos funkcijų naudojimui, o būtent skelbimų publikavimui, specifinių vartotojų turinio duomenų atvaizdavimui, tiesioginių žinučių apsikeitimui su kitais vartotojais, vartotojas turi nemokamai užsiregistruoti.

 • Tik suaugę ir teisiškai kompetentingi asmenys (pavyzdžiui, ne šeimos ar poros), juridiniais asmenys ir individualios kompanijos gali registruotis.

  Kai asmuo užregistruoja kompaniją kaip vartotojas, jis garantuoja, kad turi leidimą atstovauti kompaniją.

 • Vartotojas negali leisti naudotis savo paskyra tretiesiems asmenims. Vartotojas privalo saugoti savo prisijungimo duomenis ir neleisti prisijungti tretiesiems asmenims.

 • Vartotojo paskyra negali būti perduota ar paveldėta.

 • Vartotojams, kurie jau turi paskyrą tinklalapiuose https://www.autodoc.de/ ar https://club.autodoc.de, nereikia atskirai registruotis skelbimai.autodoc.lt . Tinklalapių https://www.autodoc.de/ or https://club.autodoc.de/ prisijungimo duomenys gali būti automatiškai naudojami prisijungimui per bendrą prisijungimo sąsają skelbimai.autodoc.lt .

  Vartotojams, kurie registruojasi platformoje ir neturi paskyros https://www.autodoc.de/ ar https://club.autodoc.de/ tinklalapiuose, bus automatiškai sukurta paskyra https://www.autodoc.de/ ar https://club.autodoc.de/ tinklalapiuose su tokiais pat prisijungimo duomenimis.

Platformos naudojimas

 • Vartotojas sukuria asmeninę vartotojo paskyrą. Vartotojo sutartis tarp Autodoc ir vartotojo yra sudaroma registracijos metu ("vartotojo sutartis").

  Jeigu vartotojas jau turi paskyrą https://www.autodoc.de/, vartotojo sutartis yra aktyvuojama po pirmoji prisijungimo per bendrąją prisijungimo sąsają. Vartotojo sutarties subjektas yra Autodoc teikiama platforma.

 • Po registracijos, Autodoc suteikia vartotojui prieigą prie platformos per vartotojo paskyrą ir naudojant prisijungimo duomenis. Vartotojas visada turi saugoti savo prisijungimo duomenis ir nedelsiant pranešti Autodoc apie bet kokį neteisėtą prisijungimą.

 • Registracija naudojant kitokį vartotojo vardą, taip pat pakartotinė registracija po pašalinimo iš platformos, nėra leidžiama.

 • Vartotojas įsipareigoja vengti bet kokios veiklos, kuri galėtų pakenkti Autodoc platformos saugumui, nekomunikuoti jokios informacijos ar duomenų, kurie galėtų sukelti trikčių platformos programinėje įrangoje, ir neperduoti virusų, Trojos arklių ar bet kokios kitos kenksmingos programinės įrangos.

Skelbimų publikavimo taisyklės

 • Vartotojui sėkmingai užsiregistravus platformoje, jis gali nemokamai kurti ir publikuoti savo skelbimus.

 • Skelbimų duomenys visada bus saugomi elektroniniu būdu. Kur tokia funkcija yra prieinama, vartotojai gali patvirtinti ir redaguoti savo skelbimo turinį bei parametrus publikavimo metu (išankstinės peržiūros funkcija).

 • Skelbimai, kuriuos vartotojas publikuoja platformoje, yra matomi visiems platformos vartotojams.

 • Vartotojas privalo kiekvieną skelbimą pateikti teisingoje AUTODOC ADS kategorijoje ir turi kiekvieną skelbimą aprašyti tiksliai, įtraukiant visas svarbias funkcijas ir savybes (pavyzdžiui, produkto būklė: naujas ar naudotas), tekstu ir, jeigu įmanoma, su aiškiomis nuotraukomis.

 • Kurdamas skelbimą, vartotojas privalo nurodyti, ar pasiūlymas yra skelbiamas privataus asmens, ar vykdant komercinę arba nepriklausomą profesinę veiklą.

 • Vartotojams, kurie platforma naudojasi kaip komerciniai tiekėjai arba kitais profesiniais tikslais, yra taikomi specifiniai teisiniai reikalavimai.

  Jie privalo laikytis įstatymų nustatytos informacijos atskleidimo pareigos ir, ypatingai, pateikti išsamią tiekėjų identifikavimo informaciją, atitinkančią teisinius reikalavimus.

  Autodoc negarantuoja ten apibendrintos informacijos tikslumo ir išsamumo.

 • Paskelbtų skelbimų autorių teisės ir toliau priklauso atitinkamam vartotojui. Tačiau patalpindamas savo skelbimą platformoje, vartotojas suteikia Autodoc teisę padaryti skelbimą atkuriamą ir viešai prieinamą savo interneto tinklalapyje.

  Autodoc turi teisę perkelti skelbimus platformoje ir atlikti techninius pakeitimus.

Draudžiamas turinys ir elgesys, atsakomybė už skelbimus

 • Atsakomybė už visą informaciją, duomenis, tekstus, atvaizdus, nuotraukas ir kitą skelbime esantį turinį bei medžiagą („turinį“), kurį sukuria, išsaugo ar paskelbia vartotojas naudodamasis platforma, išimtinai ir be jokių apribojimų tenka asmeniui, iš kurio gaunamas toks turinys.

 • Pateikdamas skelbimą ar susijusiame kontekste vartotojas negali nei tiesiogiai, nei netiesiogiai:

  • pažeisti teisinius reglamentus, šias naudojimo sąlygas, trečiųjų šalių teises, ypatingai autorių teises, prekių ženklų ir konkurencijos įstatymus, patentus, komercines paslaptis, asmenybės teises (pvz., nuotraukose pavaizduotų asmenų teises į savo atvaizdą) arba pažeisti bendras padorumo taisykles;

  • kurti, saugoti ir/ar skelbti vaizdus, nuotraukas, tekstą, duomenis, nuorodas ar bet kokį kitą turinį, kuris pagal atitinkamą įstatymų reglamentavimą ar Autodoc nuomone yra konstituciškai ar įstatymiškai prieštaringas ar neteisėtas, žalingas, grasinantis, piktnaudžiaujantis, šmeižikiškas ar įžeidžiantis, vulgarus, nešvankus, galintis kurstyti neapykantą, rasistinis ar kitaip smerktinas arba galintis bet kokiu būdu pakenkti nepilnamečiams, ypač pornografinio pobūdžio turinys, šlovinantis smurtą ar kitaip galintis pakenkti jauniems asmenims;

  • kurti turinį, kuriame yra melagingos informacijos arba kuris klaidina kitais būdais

  • kurti, išsaugoti ir/ar skelbti turinį, kuriuo jie neturi teisės dalintis ar skelbti,

  • saugoti ir/ar skelbti medžiagą, kurioje yra programinės įrangos virusų ar kitos informacijos, duomenų ar programų, sukurtų ar skirtų sutrikdyti, sunaikinti ar apriboti kompiuterio programinės ar aparatinės įrangos ar telekomunikacijų prietaisų veikimą.

Vartotojo įsipareigojimai

 • Vartotojas, registruodamasis platformoje, privalo pateikti tikrą, tikslią, aktualią ir išsamią informaciją pagal registracijos formą. Vartotojas sutinka nedelsdamas pats atnaujinti savo informaciją, jeigu šie duomenys pasikeičia .

  Vartotojas patvirtina, kad jis, kaip vartotojo paskyros savininkas, yra visiškai atsakingas už visą veiklą savo vartotojo paskyroje. Jei vartotojas įgaliojo kitą asmenį, pvz. nepilnametį, be tėvų ar teisėtų globėjų sutikimo naudoti jo vartotojo paskyrą, jis patvirtina, kad yra visiškai atsakingas už šio vartotojo veiksmus, prieigos kontrolę, vartotojo naudojimąsi platforma ir bet kokias piktnaudžiavimo pasekmes.

 • Vartotojas turi užtikrinti, kad pateikdamas skelbimą jis nepažeistų jokių trečiųjų šalių teisių (pvz., Autorių teisių pažeidimas, asmens teisių pažeidimas, konkurencijos įstatymų pažeidimas).

 • Vartotojas turi nedelsdamas informuoti Autodoc apie bet kokį netinkamą vartotojo paskyros naudojimą, taip pat apie bet kokį kitą saugumo taisyklių pažeidimą. Vartotojas privalo kompensuoti Autodoc už bet kokią iš to kylančią žalą.

 • Vartotojas sutinka susilaikyti nuo bet kokios veiklos, kuri gali pakenkti ar neigiamai paveikti platformos funkcinius pajėgumus (pvz., naudoti kenkėjiškas programas ar kitus programinius scenarijus). Tai ypač taikytina „roboto“, „voro“ ar „neinternetinės skaityklės" programinės įrangos naudojimui, kuri automatiškai generuoja vartotojų užklausas internete.

 • Vartotojas taip pat turi susilaikyti nuo tinklalapio turinio modifikavimo, perrašymo, kopijavimo ar platinimo, ypatingai apeinant technines apsaugos priemones, pvz. nutaikytas prieš atsisiuntimą.

Skelbimų pašalinimas

 • Autodoc turi teisę iš dalies arba visiškai ištrinti bet kokį vartotojo sukurtą skelbimą platformoje arba neleisti skelbti vartotojo skelbimų, jei yra konkrečių įrodymų, kad skelbimas pažeidžia Naudojimosi sąlygas ar įstatymų reikalavimus, arba kad vartotojas kitaip tyčia pažeidė sutartinius įsipareigojimus. Autodoc turi teisę įspėti ir/ar laikinai ar visam laikui uždrausti vartotojui naudotis platforma.

 • Autodoc pasilieka teisę neskelbti ar ištrinti skelbimus iš platformos, jei yra konkrečių įrodymų, kad reklamuojamas produktas nėra laisvai prieinamas arba yra neteisėtai reklamuojamas, arba jei yra pagrindo manyti, kad skelbimas bus arba buvo patalpintas piktnaudžiavimo tikslais.

 • Autodoc turi teisę iš dalies arba visiškai apriboti ar net nutraukti savo paslaugas (platformos teikimą), taip pat atidėti skelbimų publikavimą, jei tai būtina techninių priemonių įgyvendinimui.

Narystės atšaukimas, vartotojo paskyros blokavimas

 • Vartotojo sutartis sudaroma neterminuotam laikotarpiui.

 • Vartotojas gali nutraukti sutartį bet kuriuo metu, be įspėjimo.

 • Autodoc gali nutraukti sutartį apie tai įspėjus prieš dvi savaites. Teisė nutraukti sutartį be įspėjimo dėl svarių priežasčių nėra paveikiama.

  Autodoc gali nutraukti sutartį be įspėjimo, jei:

  - registruodamasis vartotojas pateikia melagingą ar nepilną informaciją,

  - vartotojas, nepaisydamas Autodoc perspėjimų, pakartotinai pažeidžia sutartinius įsipareigojimus ir nenutraukia įsipareigojimų pažeidimų.

 • Jei Autodoc nutraukė sutartį, vartotojas neturi teisės susikurti naujos paskyros, net ir naudodamas kitą vardą ar paskirtį.

 • Kiekvienas sutarties nutraukimas turi būti gautas raštu. Sutarties nutraukimas el. paštu yra prilyginamas rašytiniam.

 • Autodoc turi teisę visiškai arba iš dalies blokuoti vartotojo naudojimąsi platforma be išankstinio įspėjimo, jei yra pagrindo manyti, kad vartotojas pažeidė šias Naudojimo sąlygas, arba jei šis blokavimas yra teisiškai privalomas arba būtinas galimo teisinio pažeidimo tyrimui.

 • Nutraukus sutartį, visi esami vartotojo skelbimai bus pašalinti iš platformos, o vartotojo paskyra išjungta. Iš to kylantis duomenų pašalinimas neįtraukia duomenų, kuriuos saugoti Autodoc yra teisiškai įpareigoti arba kuriuos saugoti yra leidžiama.

Autodoc atsakomybė

 • Vartotojo reikalavimai dėl kompensacijos iš Autodoc bus atmesti, nebent toliau yra specifiškai nurodyta arba susitarta kitaip.

  Šis atsakomybės neįtraukimas taip pat taikomas Autodoc teisiniams atstovams ir įgaliotiniai, jei vartotojas pareiškia jiems pretenzijas, nebent teisėti atstovai ar įgaliotiniai taip elgėsi tyčia arba dėl didelio aplaidumo.

 • Aukščiau nurodyti atsakomybės apribojimai netaikomi, (a) tiek, kiek atsakomybė nėra ribojama ar gali būti panaikinama taikytinais įstatymais, ypatingai pagal Vokietijos atsakomybės už gaminius įstatymo nuostatas,

  (b) tyčinio ar didelio aplaidumo atvejais; (c) kai dėl paprasto aplaidumo padaryta žala sveikatai, galūnei ar gyvybei; (d) pažeidus svarbius sutartinius įsipareigojimus; (e) sukčiavimo atveju, ir (f) garantijos neįvykdymo atvejais.

 • Autodoc neturi jokios įtakos vartotojų skelbimų dizainui ar turiniui. Todėl Autodoc aiškiai atsiriboja nuo viso platformoje talpinamų skelbimų turinio.

 • Autodoc netikrina skelbimų teisėtumo, tikslumo ar išsamumo.

  Autodoc negarantuoja skelbimuose esančios informacijos tikslumo ar išsamumo, taip pat negarantuoja vartotojų reklamuojamų prekių ar paslaugų kokybės, saugumo ar teisėtumo.

 • Kiek Autodoc atsakomybė nėra taikoma, tai taip pat taikoma bendrovėms, susijusioms su Autodoc, taip pat asmeninei Autodoc darbuotojų, darbininkų, atstovų, akcininkų ir įgaliotinių atsakomybei.

Atleidimas nuo atsakomybės

Vartotojas pareiškia, kad jie garantuos nebaudžiamumą ir nelaikys Autodoc, su Autodoc susijusias įmones, taip pat Autodoc ir (arba su Autodoc susijusių bendrovių darbuotojus, darbininkus, atstovus, akcininkus ir įgaliotinius atsakingais dėl bet kokio pobūdžio reikalavimų ar pretenzijų, iškeltų trečiųjų šalių dėl turinio, kurį vartotojas saugo, skelbia ir/arba perduoda platformoje, arba kurie yra iškelti dėl platformos naudojimo arba dėl to, kad vartotojas pažeidžia šias Naudojimo sąlygas, arba trečiųjų šalių teises. Tai taip pat apima advokatų ir teismo mokesčius.

Trečiosios šalies ieškinio atveju vartotojas privalo nedelsdamas, teisingai ir visiškai, pagal prašymą, pateikti Autodoc visą informaciją, reikalingą ieškinio peržiūrai ir apsigynimui nuo jo. Teisė atleisti nuo atsakomybės netaikoma, jei vartotojas nėra atsakingas už pažeidimą.

Autodoc prekės ženklai ir autorių teisės

Vartotojas pripažįsta, kad visos Autodoc teisės į ženklinimą, įskaitant bet kokį prekės ženklą, patentą, autorių teises ar licencijas, ar kitos teisės ar panašios teisinės pozicijos, susijusios su vartotoju, yra išimtinė Autodoc nuosavybė ir vartotojas negali jų naudoti ar pašalinti nuorodos į Autodoc nuosavybės teises be išankstinio, aiškaus ir rašytinio Autodoc sutikimo.

Ypatingai, vartotojas negali naudoti Autodoc prekės ženklo, kopijuoti, modifikuoti, ardyti, kurti išvestinius kūrinius iš šaltinio kodo ar bandyti atrasti šaltinio kodą, parduoti, priskirti, sublicencijuoti ar perduoti teises į programinę įrangą / šaltinio kodą ar pasisavinti bet kokias teises iš programinės įrangos / šaltinio kodo. kad būtų aiškiau - aukščiau nurodyta informacija netaikoma paties vartotojo turiniui.

Duomenų apsauga

Naudojimasis platforma yra savanoriškas. Tačiau platformos skelbimai.autodoc.lt negalima naudoti nepateikus asmens duomenų arba nenurodant anonimiškų duomenų.

Autodoc laikysis atitinkamų galiojančių duomenų apsaugos taisyklių. Daugiau informacijos apie būtino asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo pobūdį ir tikslą galite rasti privatumo politikoje https://www.autodoc.lt/services/privatumo-politika

Naudojimo sąlygų pakeitimai, paslaugų nutraukimas

 • Naudojimo sąlygos bus vartotojo ir Autodoc sutartinių santykių dalis, naudojant tokią versiją, kokia buvo prieinama registracijos metu.

  Naujausią Naudojimo sąlygų versiją bet kuriuo metu galite rasti Autodoc tinklalapyje, adresu skelbimai.autodoc.lt Autodoc turi teisę atlikti keitimus platformoje, įskaitant Naudojimo sąlygų pakeitimą ir pritaikymą ateityje.

  Autodoc informuos vartotoją raštu (pakaks el. laiško) likus keturioms savaitėms iki pakeitimų įgyvendinimo.

  Jei per šį laikotarpį nėra pateikiamas prieštaravimas arba jei vartotojas iš anksto sutinka su pakeitimais, tiesiogiai ar aktyviai naudodamasis paslauga, bus taikomos pakeistos Naudojimo sąlygos.

  Jei vartotojas per paskelbimo laikotarpį raštu paprieštarauja pakeitimams (pakanka el. laiško), vartotojo sutartis bus tęsiama pagal ankstesnes Naudojimo sąlygas. Vartotojo ir Autodoc sutarties nutraukimo teisės lieka nepakeistos.

 • Autodoc taip pat turi teisę nutraukti savo paslaugas (platformos teikimą) laikantis dviejų savaičių įspėjimo laikotarpio.

Ginčų internete sprendimas: Informacija pagal 2013/524 / ES reglamento dėl vartotojų GES 14 straipsnio 1 dalį

Europos Komisija siūlo internetinę ginčų sprendimo platformą, kurią galima rasti adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Autodoc nėra nei pasirengę, nei bendrai įpareigoti dalyvauti ginčų sprendimo procedūrose vartotojų arbitražo taryboje.

Vartotojų arbitražas: Informacija pagal Vokietijos įstatymo dėl alternatyvaus ginčų sprendimo vartotojų klausimais 36 straipsnį

Autodoc nedalyvauja ginčų sprendimo procedūrose vartotojų arbitražo taryboje. Nepaisant to, esame teisiškai įpareigoti informuoti jus apie vartotojų arbitražo tarybą, kompetentinga jūsų atžvilgiu:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V. {Registruoto asociacijos arbitražo centro bendroji vartotojų taikinimo taryba}, Straßburger Straße 8, 77694 Kehlas prie Reino, telefono numeris: 07851 / 795 79 40, faksas: 07851 / 795 79 41, el. paštas: mail@verbraucher-schlichter.de, tinklalapis: www.verbraucher-schlichter.de.

Baigiamosios nuostatos

 • Jei vartotojai yra verslininkai (pagal Vokietijos civilinio kodekso 14 straipsnį), taikomi Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai. JT pardavimo konvencija (CISG) nėra taikoma.

  Vartotojams tai taikoma tik tuo atveju, jei tam neprieštarauja jokie šalies, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, įstatymų privalomi teisiniai reglamentai (pvz., Vartotojų apsaugos reglamentai).

 • Išskirtinė jurisdikcija visiems ginčams, kylantiems iš šios vartotojo sutarties ar susijusių su ja, yra Berlynas, su sąlyga, kad susitariančiosios šalys yra prekybininkai arba jūs neturite bendros jurisdikcijos vietos Vokietijoje ar bet kurioje kitoje ES valstybėje narėje arba kad įsigaliojus šioms Naudojimo sąlygoms, nuolatinę gyvenamąją vietą perkėlėte į užsienį, arba teisminių ieškinių pateikimo metu jūsų gyvenamoji vieta ar buvimo vieta nėra žinoma.

 • Jei viena ar kelios Naudojimo sąlygų nuostatos yra arba tampa negaliojančios ar neįgyvendinamos, tai neturi įtakos kitoms Naudojimo sąlygų nuostatoms. Negaliojančios ar nevykdytinos nuostatos, kur taikytina, turi būti pakeičiamos teisiniais reglamentais.

Vartotojo sutarties atšaukimo politika

 • Vartotojai turi teisę atsisakyti sutarties pagal šias nuostatas, kai vartotojas yra bet koks asmuo, sudarantis teisinį sandorį tikslais, kurių iš esmės negalima priskirti to asmens komercinei ar individualaus darbo profesinei veiklai.

 • Jūs galite raštu atšaukti savo sutartinį susitarimą, nenurodydami to priežasties, per dvi savaites (pvz., laišku, faksu, el. paštu).

  Šis laikotarpis prasideda gavus šią informaciją raštu, bet ne anksčiau nei sudarant susitarimą, taip pat ne anksčiau kaip įvykdomi įsipareigojimai suteikti informaciją, kaip apibrėžta Vokietijos civilinio kodekso 312c straipsnio 2 dalyje kartu su 1 skirsniu, kartu su Civilinio kodekso informacinių pareigų reglamento 1 straipsnio 1, 2 bei 4 dalimis.

  Šiam tikslui galite naudoti pridėtą atšaukimo formą, nors tai nėra privaloma. Atšaukimo formą galite užpildyti elektroniniu būdu mūsų tinklalapyje skelbimai.autodoc.lt ir ją grąžinti (pavyzdžiui, el. paštu info@autodoc.de).

  Jei pasinaudosite šia galimybe, mes nedelsdami atsiųsime patvirtinimą apie atšaukimo gavimą (pvz., el. paštu).

  Tam, kad būtų laikomasi sutarties atšaukimo galiojimo termino, pakanka išsiųsti atšaukimą prieš pasibaigiant galiojimo terminui. Atšaukimas turi būti išsiųstas:


  AUTODOC AG


  Josef-Orlopp-Straße 55


  10365, Berlynas, Vokietija,


  Telefono numeris: +493022026998,


  Faksas: 030 208 478 250,


  El. paštas: info@autodoc.de


 • Sutarties atšaukimo pasekmės

  Veiksmingai atšaukus sutartį, abi šalys atlygina kitai šaliai už gautas paslaugas ir bet kokį gautą pelną (pvz., palūkanas).

  Jei negalite grąžinti mums visos ar dalies gautos naudos, arba tik pažeistos būklės, turite pasiūlyti atitinkamos vertės kompensaciją. Tai gali reikšti, kad jūsų sutartiniai mokėjimo įsipareigojimai laikotarpiui iki atšaukimo vis tiek turi būti įvykdyti.

  Įsipareigojimai grąžinti mokėjimus turi būti įvykdyti per 30 dienų. Jums laikotarpis prasideda nuo atšaukimo išsiuntimo, o mums nuo jo gavimo momento.

  Grąžindami pinigus, mes naudosime tą patį mokėjimo būdą, kurį naudojote atlikdami pradinę operaciją, nebent su jumis susitarta dėl kito būdo; esant bet kokioms aplinkybėms, jums nebus taikomi jokie mokesčiai dėl tokio pinigų grąžinimo.

 • Ypatingos instrukcijos

  Jūsų atšaukimo teisės galiojimo laikas baigsis anksčiau, jei abi šalys, su jūsų sutikimu, visiškai įvykdė sutarties sąlygas, prieš jums pasinaudojant atšaukimo teise.

 • Sutarties atšaukimo formos pavyzdys

  Jei norite atšaukti sutartį, užpildykite ir grąžinkite šią formą.

  —Sutarties atšaukimo instrukcijų pabaiga—

  Kilus ginčams ar neaiškumams, pirmenybė teikiama originaliai sutarčiai vokiečių kalba.